CulturaNova Twitter  CulturaNova Facebook 
 
 

KR!MP

Minisymposium

Parkstad is landelijk gezien voorloper als het gaat om demografische krimp. Uniek aan Parkstad is het feit dat krimp hier plaatsvindt in een verstedelijkte regio. Daar waar tot nog toe veel aandacht uitging naar de 'harde kant' van krimp is er inmiddels een sterke behoefte het krimp debat te verbreden in de richting van de sociale en culturele kant.Krimp vereist een nieuw type denken: krimp-denken. Vragen als “hoe behoudt je een vitale leefomgeving in een krimpende context” en “hoe blijft deze regio vruchtbaar op economisch, educatief en cultureel gebied” zijn hierin van belang. Het gaat hier om de kwaliteit van samenleven. Kunst en cultuur kunnen hierin een belangrijke rol spelen. Immers kunstenaars, cultuurmakers en creatief denkers kunnen met hun (artistieke) uittingen het anders denken prikkelen.

Op donderdag 3 september wordt tijdens Cultura Nova bovenstaand thema nader belicht. Na een inleiding door dr. Nol Reverda zal de eerste van de jaarlijkse terugkerende krimplezing plaatsvinden. Daarna wordt het minisymposium KR!MP vervolgd met een krimp diner in restaurant 5.0 van Schunck* waarna er verder gedebatteerd wordt over het thema krimp. Afgesloten wordt met de voorstelling STREET LIVE van Vincent de Rooij en Joey Ruigrok.

KR!MP is een initiatief van Maurice Hermans en onderdeel van NEIMED, Nederlands Kennisinstituut Maatschappelijke Effecten Demografische Krimp.www.neimed.nl


www.driezesnul.nl

Bestellen
Info
 
 
Archief 20 jaar CN!!
Festival 2011
Festival 2010
Coproductie+
Festival 2009
Festival 2008
Festival 2007
Festival 2006
Festival 2005
Festival 2004
Festival 2003
Festival 2002
Festival 2001
Festival 2000
Festival 1999
Festival 1998
Festival 1997
Festival 1996
Festival 1995
Festival 1994
Festival 1993
Festival 1992
Festival 1991